Artikelen

 

Welkom op onze site!

 

'House of Prophets' is allereerst opgericht voor profeten en profetische mensen.  We zijn allereerst een vriendennetwerk en houden daarnaast ook samenkomsten en conferenties. Verder op de site wordt hier uitvoerig op ingegaan.

 

'House of Prophets' is een vriendennetwerk

 

Tegelijk is deze site een bron van informatie. Wat is een profeet?  Wat is profetie?  Hoe spreekt God?  Hoe gebruikt Hij mensen?  Hoe gebeurt dat?  Hoe kan ik dingen beoordelen?  Zijn alle uitingen van God?  Heel veel vragen!

 

In de praktijk strekt 'het profetische' zich uit over heel veel terreinen en toepassingen. Dat gaat van profetie en openbaring over muziek, dans en kunstvormen tot bijzondere manifestaties en ervaringen.

 

Het opstaan tegen onrechtvaardigheid en het uitspreken tegen zonde en misstanden horen daarbij.  Vanouds hadden profeten de roeping en functie om vanwege God tot de mensen te spreken en de mensen terug bij God te brengen.  En dat is niet veranderd.

 

God is niet stil

Hij is ook niet afwezig

Hij heeft altijd doorheen mensen gewerkt

 

Al deze dingen komen aan bod.  Daarnaast vind je info over onze meetings, conferenties, artikelen en veel nuttige info.

 

Kijk regelmatig i.v.m nieuwe samenkomsten.  Locaties en data veranderen soms.  Vaste locatie is HOP Brussel op de 2° zaterdag van de maand.  Sinds september 2010 is HOP in Nederland gestart.  Daarnaast houden we samenkomsten op verschillende plaatsen.

 

Daarom :  altijd eerst kijken wanneer en waar iets doorgaat.  Alle nieuwe informatie wordt gecommuniceerd via de site.

 

Kijk eens rond, er staan (spoedig) veel interessante artikelen op.  Heb wel nog even geduld want de site is in volle ontwikkeling en nog altijd in testfase.  Regelmatig worden nieuwe dingen toegevoegd.

.
.
Onze missie en verlangen is dat jij verder komt in je roeping met God.
Dat jij ALLES wordt wat God van jou wil maken.
Dat je verder komt dan de generatie voor jou.

.

Vooral dat God ware profeten doet opstaan.
Mannen en vrouwen die Zijn woord dragen en een machtig kanaal
voor God zijn.  Als dit werk daar iets aan bijdraagt is dat alles waard!
.
.
.
JoomSpirit